Створення веб-додатків за допомогою Spring Boot та Angular

1. Огляд

Spring Boot та Angular утворюють потужний тандем, який чудово працює для розробки веб-додатків з мінімальним розміром.

У цьому посібнику ми використовуватимемо Spring Boot для реалізації RESTful-серверної системи, а Angular для створення інтерфейсу на основі JavaScript.

2. Застосування Spring Boot

Функціонал нашої демонстраційної веб-програми буде справді досить спрощеним. Він буде просто звужений до отримання та відображення Списку сутностей JPA з бази даних H2 в пам'яті та збереження нових через звичайну форму HTML.

2.1. Залежності Мейвена

Ось залежності нашого проекту Spring Boot:

 org.springframework.boot spring-boot-starter-web  org.springframework.boot spring-boot-starter-data-jpa  com.h2database h2 runtime 

Зверніть увагу, що ми включили spring-boot-starter-web, тому що ми будемо використовувати його для створення служби REST, а spring-boot-starter-jpa для реалізації шару стійкості.

Версія бази даних H2 також управляється батьком Spring Boot.

2.2. Клас сутності JPA

Щоб швидко прототипувати рівень домену нашого додатка, давайте визначимо простий клас сутності JPA, який буде відповідати за моделювання користувачів:

@Entity public class User { @Id @GeneratedValue(strategy = GenerationType.AUTO) private long id; private final String name; private final String email; // standard constructors / setters / getters / toString } 

2.3. UserRepository інтерфейс

Оскільки нам потрібна основна функціональність CRUD на сутності користувача , ми також повинні визначити інтерфейс UserRepository :

@Repository public interface UserRepository extends CrudRepository{} 

2.4. Контролер REST

Тепер давайте реалізуємо REST API. У цьому випадку це просто простий контролер REST.

@RestController @CrossOrigin(origins = "//localhost:4200") public class UserController { // standard constructors private final UserRepository userRepository; @GetMapping("/users") public List getUsers() { return (List) userRepository.findAll(); } @PostMapping("/users") void addUser(@RequestBody User user) { userRepository.save(user); } } 

У визначенні класу UserController немає нічого складного за своєю суттю .

Звичайно, єдиною деталлю реалізації, на яку варто звернути увагу, є використання анотації @CrossOrigin . Як випливає з назви, анотація дозволяє спільне використання ресурсів (CORS) на сервері.

Цей крок не завжди необхідний. Оскільки ми розгортаємо наш інтерфейс Angular до // localhost: 4200 і наш сервер завантаження до // localhost: 8080 , в іншому випадку браузер буде відхиляти запити від одного до іншого.

Щодо методів контролера, getUser () отримує всі сутності користувача з бази даних. Аналогічно, метод addUser () зберігає нову сутність у базі даних, яка передається в тілі запиту.

Щоб все було простіше, ми навмисно залишили поза реалізацією контролера, що запускає перевірку Spring Boot, перш ніж зберігати сутність. Однак у виробництві ми просто не можемо довіряти введенню користувача, тому перевірка на стороні сервера повинна бути обов’язковою функцією.

2.5. Початкове завантаження програми Spring Boot

Нарешті, давайте створимо стандартний клас завантаження Spring Boot і заповнимо базу даних кількома користувачами :

@SpringBootApplication public class Application { public static void main(String[] args) { SpringApplication.run(Application.class, args); } @Bean CommandLineRunner init(UserRepository userRepository) { return args -> { Stream.of("John", "Julie", "Jennifer", "Helen", "Rachel").forEach(name -> { User user = new User(name, name.toLowerCase() + "@domain.com"); userRepository.save(user); }); userRepository.findAll().forEach(System.out::println); }; } }

Тепер запустімо додаток. Як і слід було очікувати, ми повинні побачити список сутностей користувачів, роздрукованих на консолі під час запуску:

User{id=1, name=John, [email protected]} User{id=2, name=Julie, [email protected]} User{id=3, name=Jennifer, [email protected]} User{id=4, name=Helen, [email protected]} User{id=5, name=Rachel, [email protected]}

3. Кутове застосування

Запустивши демонстраційну програму Spring Boot, давайте тепер створимо просту програму Angular, здатну споживати API контролера REST.

3.1. Кутова установка CLI

Ми використаємо Angular CLI, потужну утиліту командного рядка, щоб створити нашу програму Angular.

Angular CLI - надзвичайно цінний інструмент, оскільки дозволяє нам створити цілий проект Angular з нуля, генеруючи компоненти, служби, класи та інтерфейси лише за допомогою декількох команд .

Після того, як ми встановили npm (Node Package Manager), ми відкриємо командну консоль і введемо команду:

npm install -g @angular/[email protected]

Це воно. Вищенаведена команда встановить останню версію Angular CLI.

3.2. Проектні риштування з кутовим CLI

По суті, ми можемо генерувати нашу структуру програми Angular з нуля. Але чесно кажучи, це схильне до помилок і трудомістке завдання, якого нам слід уникати у всіх випадках.

Натомість ми дозволимо Angular CLI зробити важку роботу за нас. Отже, відкриємо командну консоль, потім перейдіть до папки, де ми хочемо створити наш додаток, і введіть команду:

ng new angularclient

Нова команда буде створювати всю структуру програми в межах angularclient каталогу.

3.3. Точка входу кутового додатка

Якщо ми заглянемо всередину папки angularclient , то побачимо, що Angular CLI фактично створив для нас цілий проект.

Angular's application files use TypeScript, a typed superset of JavaScript that compiles to plain JavaScript. However, the entry point of any Angular application is a plain old index.html file.

Let's edit this file, as follows:

  Spring Boot - Angular Application     

As we can see above, we included Bootstrap 4, so we can give our application UI components a more fancy look. Of course, it's possible to pick up another UI kit from the bunch available out there.

Please notice the custom tags inside the section. At first sight, they look rather weird, as is not a standard HTML 5 element.

Let's keep them right there, as is the root selector that Angular uses for rendering the application's root component.

3.4. The app.component.ts Root Component

To better understand how Angular binds an HTML template to a component, let's go to the src/app directory and edit the app.component.ts TypeScript file – the root component:

import { Component } from '@angular/core'; @Component({ selector: 'app-root', templateUrl: './app.component.html', styleUrls: ['./app.component.css'] }) export class AppComponent { title: string; constructor() { this.title = 'Spring Boot - Angular Application'; } }

For obvious reasons, we'll not dive deep into learning TypeScript. Even so, let's notice that the file defines an AppComponent class, which declares a field title of type string (lower-cased). Definitively, it's typed JavaScript.

Additionally, the constructor initializes the field with a string value, which is pretty similar to what we do in Java.

The most relevant part is the @Component metadata marker or decorator, which defines three elements:

 1. selector – the HTML selector used to bind the component to the HTML template file
 2. templateUrl – the HTML template file associated with the component
 3. styleUrls – one or more CSS files associated with the component

As expected, we can use the app.component.html and app.component.css files to define the HTML template and the CSS styles of the root component.

Finally, the selector element binds the whole component to the selector included in the index.html file.

3.5. The app.component.html File

Since the app.component.html file allows us to define the root component's HTML template — the AppComponent class — we'll use it for creating a basic navigation bar with two buttons.

If we click the first button, Angular will display a table containing the list of User entities stored in the database. Similarly, if we click the second one, it will render an HTML form, which we can use for adding new entities to the database:

{{ title }}

 • List Users
 • Add User

The bulk of the file is standard HTML, with a few caveats worth noting.

The first one is the {{ title }} expression. The double curly braces {{ variable-name }} is the placeholder that Angular uses for performing variable interpolation.

Let's keep in mind that the AppComponent class initialized the title field with the value Spring Boot – Angular Application. Thus, Angular will display the value of this field in the template. Likewise, changing the value in the constructor will be reflected in the template.

The second thing to note is the routerLink attribute.

Angular uses this attribute for routing requests through its routing module (more on this later). For now, it's sufficient to know that the module will dispatch a request to the /users path to a specific component and a request to /adduser to another component.

In each case, the HTML template associated with the matching component will be rendered within the placeholder.

3.6. The User Class

Since our Angular application will fetch from and persist User entities in the database, let's implement a simple domain model with TypeScript.

Let's open a terminal console and create a model directory:

ng generate class user

Angular CLI will generate an empty User class. Let's populate it with a few fields:

export class User { id: string; name: string; email: string; }

3.7. The UserService Service

With our client-side domain User class already set, let's now implement a service class that performs GET and POST requests to the //localhost:8080/users endpoint.

This will allow us to encapsulate access to the REST controller in a single class, which we can reuse throughout the entire application.

Let's open a console terminal, then create a service directory, and within that directory, issue the following command:

ng generate service user-service

Now, let's open the user.service.ts file that Angular CLI just created and refactor it:

import { Injectable } from '@angular/core'; import { HttpClient, HttpHeaders } from '@angular/common/http'; import { User } from '../model/user'; import { Observable } from 'rxjs/Observable'; @Injectable() export class UserService { private usersUrl: string; constructor(private http: HttpClient) { this.usersUrl = '//localhost:8080/users'; } public findAll(): Observable { return this.http.get(this.usersUrl); } public save(user: User) { return this.http.post(this.usersUrl, user); } }

We don't need a solid background on TypeScript to understand how the UserService class works. Simply put, it encapsulates within a reusable component all the functionality required to consume the REST controller API that we implemented before in Spring Boot.

The findAll() method performs a GET HTTP request to the //localhost:8080/users endpoint via Angular's HttpClient. The method returns an Observable instance that holds an array of User objects.

Likewise, the save() method performs a POST HTTP request to the //localhost:8080/users endpoint.

By specifying the type User in the HttpClient‘s request methods, we can consume back-end responses in an easier and more effective way.

Lastly, let's notice the use of the @Injectable() metadata marker. This signals that the service should be created and injected via Angular's dependency injectors.

3.8. The UserListComponent Component

In this case, the UserService class is the thin middle-tier between the REST service and the application's presentation layer. Therefore, we need to define a component responsible for rendering the list of User entities persisted in the database.

Let's open a terminal console, then create a user-list directory and generate a user list component:

ng generate component user-list

Angular CLI will generate an empty component class that implements the ngOnInit interface. The interface declares a hook ngOnInit() method, which Angular calls after it has finished instantiating the implementing class, and after calling its constructor, too.

Let's refactor the class so that it can take a UserService instance in the constructor:

import { Component, OnInit } from '@angular/core'; import { User } from '../model/user'; import { UserService } from '../service/user.service'; @Component({ selector: 'app-user-list', templateUrl: './user-list.component.html', styleUrls: ['./user-list.component.css'] }) export class UserListComponent implements OnInit { users: User[]; constructor(private userService: UserService) { } ngOnInit() { this.userService.findAll().subscribe(data => { this.users = data; }); } } 

The implementation of the UserListComponent class is pretty self-explanatory. It simply uses the UserService's findAll() method to fetch all the entities persisted in the database and stores them in the users field.

Additionally, we need to edit the component's HTML file, user-list.component.html, to create the table that displays the list of entities:


  
# Name Email
{{ user.id }} {{ user.name }} {{ user.email }}

Notice the use of the *ngFor directive. The directive is called a repeater, and we can use it for iterating over the contents of a variable and iteratively rendering HTML elements. In this case, we used it for dynamically rendering the table's rows.

In addition, we used variable interpolation for showing the id,name, and email of each user.

3.9. The UserFormComponent Component

Similarly, we need to create a component that allows us to persist a new User object in the database.

Let's create a user-form directory and type the following:

ng generate component user-form 

Next, let's open the user-form.component.ts file and add to the UserFormComponent class a method for saving a User object:

import { Component } from '@angular/core'; import { ActivatedRoute, Router } from '@angular/router'; import { UserService } from '../service/user.service'; import { User } from '../model/user'; @Component({ selector: 'app-user-form', templateUrl: './user-form.component.html', styleUrls: ['./user-form.component.css'] }) export class UserFormComponent { user: User; constructor( private route: ActivatedRoute, private router: Router, private userService: UserService) { this.user = new User(); } onSubmit() { this.userService.save(this.user).subscribe(result => this.gotoUserList()); } gotoUserList() { this.router.navigate(['/users']); } }

In this case, UserFormComponent also takes a UserService instance in the constructor, which the onSubmit() method uses for saving the supplied User object.

Since we need to redisplay the updated list of entities once we have persisted a new one, we call the gotoUserList() method after the insertion, which redirects the user to the /users path.

In addition, we need to edit the user-form.component.html file and create the HTML form for persisting a new user in the database:

 Name Name is required Email Email is required Submit 

At a glance, the form looks pretty standard. But it encapsulates a lot of Angular's functionality behind the scenes.

Let's notice the use of the ngSubmit directive, which calls the onSubmit() method when the form is submitted.

Next, we have defined the template variable #userForm, so Angular adds automatically an NgForm directive, which allows us to keep track of the form as a whole.

The NgForm directive holds the controls that we created for the form elements with an ngModel directive and a name attribute and also monitors their properties, including their state.

The ngModel directive gives us two-way data binding functionality between the form controls and the client-side domain model – the User class.

This means that data entered in the form input fields will flow to the model – and the other way around. Changes in both elements will be reflected immediately via DOM manipulation.

Additionally, ngModel allows us to keep track of the state of each form control and perform client-side validation, by adding to each control different CSS classes and DOM properties.

In the above HTML file, we used the properties applied to the form controls only to display an alert box when the values in the form have been changed.

3.10. The app-routing.module.ts File

Although the components are functional in isolation, we still need to use a mechanism for calling them when the user clicks the buttons in the navigation bar.

This is where the RouterModule comes into play. So, let's open the app-routing.module.ts file, and configure the module, so it can dispatch requests to the matching components:

import { NgModule } from '@angular/core'; import { Routes, RouterModule } from '@angular/router'; import { UserListComponent } from './user-list/user-list.component'; import { UserFormComponent } from './user-form/user-form.component'; const routes: Routes = [ { path: 'users', component: UserListComponent }, { path: 'adduser', component: UserFormComponent } ]; @NgModule({ imports: [RouterModule.forRoot(routes)], exports: [RouterModule] }) export class AppRoutingModule { } 

As we can see above, the Routes array instructs the router which component to display when a user clicks a link or specifies a URL into the browser address bar.

A route is composed of two parts:

 1. Path – a string that matches the URL in the browser address bar
 2. Component – the component to create when the route is active (navigated)

If the user clicks the List Users button, which links to the /users path, or enters the URL in the browser address bar, the router will render the UserListComponent component's template file in the placeholder.

Likewise, if they click the Add User button, it will render the UserFormComponent component.

3.11. The app.module.ts File

Next, we need to edit the app.module.ts file, so Angular can import all the required modules, components, and services.

Additionally, we need to specify which provider we'll use for creating and injecting the UserService class. Otherwise, Angular won't be able to inject it into the component classes:

import { BrowserModule } from '@angular/platform-browser'; import { NgModule } from '@angular/core'; import { AppRoutingModule } from './app-routing.module'; import { FormsModule } from '@angular/forms'; import { HttpClientModule } from '@angular/common/http'; import { AppComponent } from './app.component'; import { UserListComponent } from './user-list/user-list.component'; import { UserFormComponent } from './user-form/user-form.component'; import { UserService } from './service/user.service'; @NgModule({ declarations: [ AppComponent, UserListComponent, UserFormComponent ], imports: [ BrowserModule, AppRoutingModule, HttpClientModule, FormsModule ], providers: [UserService], bootstrap: [AppComponent] }) export class AppModule { }

4. Running the Application

Finally, we're ready to run our application.

To accomplish this, let's first run the Spring Boot application, so the REST service is alive and listening for requests.

Після запуску програми Spring Boot відкриємо командну консоль і введіть таку команду:

ng serve --open

Це запустить сервер live-розробки Angular, а також відкриє браузер // localhost: 4200 .

Ми повинні побачити панель навігації з кнопками для переліку існуючих об’єктів та додавання нових. Якщо натиснути першу кнопку, під панеллю навігації ми побачимо таблицю зі списком сутностей, що зберігаються в базі даних:

Подібним чином, натискання другої кнопки відобразить форму HTML для збереження нової сутності:

5. Висновок

У цьому підручнику ми дізналися, як створити базовий веб-додаток із Spring Boot та Angular .

Як завжди, усі зразки коду, показані в цьому посібнику, доступні на GitHub.